Rendementscan

Met de rendementscan helpen wij u inzicht te krijgen de huidige ICT infrastructuur, kosten te besparen en functionaliteit af te stemmen op behoefte en gebruik.

De analyse wordt uitgevoerd door onafhankelijke consultants, welke beoordeeld worden op klanttevredenheid en niet op verkooptargets.

Door middel van interviews worden de individuele wensen en behoeften van de gebruikers en beleidsmedewerkers achterhaald.
U ontvangt een blauwdruk van uw ICT situatie, waardoor alles door middel van visualisatie erg overzichtelijk is.

Dit onderzoek is gericht op de middellange tot lange termijn en resulteert in een beleidsvoorbereidend rapport.

Hiervoor denken wij vanuit de klant op gebied van kostenmanagement, gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en beheer.

Wij hebben een helder doel voor ogen;
verhoging van productiviteit en rendement.

Scan uw bedrijf


“Rendement is een voorwaarde: No cure, no pay”.

Advies

Van advies tot implementatie

U ontvangt advies op bedrijfseconomische niveau dat begint met een zorgvuldige inventarisatie van uw wensen, behoeften en verwachtingen.

Vervolgens analyseren en interpreteren experts uw huidige en toekomstige behoefte aan advies, ondersteuning, infrastructuur, dataverkeer en andere toepassingen.

Op basis daarvan ontvangt u een onafhankelijk adviesrapport, welke u in staat stelt uw gewenste doelstellingen gemakkelijker, goedkoper en sneller te realiseren.

De implementatie kunt u laten verzorgen door onze specialisten of één van onze partners, met bewezen componenten van wereldwijde marktleiders.

Na installatie wordt het geheel vanzelfsprekend uitvoerig getest, zodat u gegarandeerd bent van rendementverhogend resultaat.

Advies


Wij zijn in staat gebleken bij 80% van onze klanten een gemiddelde rendementsverbetering van 20% te creëren.

Applicatie ontwikkeling

Met op maat gesneden oplossingen pakt u bedrijfsprocessen snel, flexibel en kosteneffectief aan.

Applicatie ontwikkeling maakt een einde aan de complexiteit door zich te richten op de hele bedrijfsvoering en alle gebruikers, informatie en processen in uw onderneming.

Uitgangspunt is het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen waarbij ondersteunende software speciaal voor u ontwikkeld wordt, zodat u sneller en efficiënter in kunt spelen op veranderingen.

Wij programmeren o.a. software voor het zoekbaar maken van teksten en documenten (OCR), het verwerken van hardcopy documenten naar digitale documenten en gecompliceerde database conversies.


ICT Service Management (ISM)

Wij ontzorgen. Wij helpen u om de ICT diensten van uw leveranciers daadwerkelijk geleverd te krijgen, zonder dat het u veel tijd, ergernis en energie kost.

Het maken van een afspraak leidt namelijk niet automatisch tot het nakomen ervan. Service Level Agreements (SLA`s) van leveranciers laten de klant geregeld in de kou staan, daar waar de service juist het meest gewenst is.

ISM levert gemak en tijdbesparing, zorgt dat ICT werkt en dat u krijgt waar u op rekent!“Contact is belangrijker dan contract”.

Interim management

Interim Management geeft u direct toegang tot een ervaren, hoog gekwalificeerde manager uit de praktijk, met een uitgebreide beroepservaring en passende opleiding, toegepast op uw specifieke behoeften.

Samen met de organisatie worden eerst de doelstellingen bepaald alvorens een interim traject wordt ingegaan.

Verandermanagement

Gericht op het verbeteren en/of vernieuwen van processen, organisaties en systemen en het begeleiden van een organisatie naar een nieuwe organisatiestructuur.

Tijdelijke vervanging

Waarborgen van continuïteit en het tijdelijk waarnemen van een managementpositie. Deze posities worden snel ingevuld.

Crisismanagment

Het oplossen van acute problemen binnen organisaties en systemen.

Projectmanagement

Leidinggeven aan het initiëren en realiseren van ICT projecten. Bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe systemen en/of processen.

Onze klanten hebben de volgende voordelen ontdekt van het inzetten van een interim manager:

  • Snelle beschikbaarheid met de voordelen van een flexibel contract.
  • Prestatie gerichte remuneratie.
  • Over gekwalificeerd voor de taak.
  • Brengen een ruime ervaring om aan uw uitdagingen en knelpunten te kunnen beantwoorden.
  • Consistente en snelle prestaties.
  • Zij zullen een enorme hoeveelheid vaardigheden, contacten en ervaring overdragen aan uw team. Deze zullen hun uitwerking blijven behouden tot lang nadat zij alweer vertrokken zijn.
  • Objectiviteit – met oog voor de werkcultuur binnen het bedrijf, maar niet beperkt door bedrijfspolitiek, persoonlijkheden of vaste gewoontes.
  • Een specifieke en zware taak afhandelen.
  • Houd de vaste loonkosten in bedwang.
  • Zeer kosten effectief.

Aankoop- en implementatiebegeleiding

Om een goed beeld te krijgen of een ICT middel in de praktijk zal voldoen is technisch deskundig advies in combinatie met een brede kennis op het gebied van bedrijfskunde een sleutel tot succes.

Een horizontale en objectieve blik op dit hele proces is essentieel voor het welslagen van de inzet van automatiseringsmiddelen. Efficiency met als gevolg het verhogen van productiviteit en winstgevendheid.

In essentie is het inschatten, of liever het vaststellen van de werkelijke kosten al een hele opgave; het begrip "total cost of ownership" poogt hierbij uitkomst te bieden. Het bedrag op de factuur vormt slechts een deel van de ware kosten.

Onafhankelijkheid ten aanzien van de uiteindelijke product leverancier(s) is een succesvolle methode om de juiste vragen en wensen bij de verkopende partij te toetsen en ervoor te zorgen dat uw belangen optimaal worden behartigd.“De feitelijke opbrengst is van belang; niet de investering."